Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup
Là gì?

Vinclub là cổng thông tin nội bộ của Tập đoàn Vingroup.

Chỉ các thành viên có tài khoản email nội bộ của Vingroup hoặc tài khoản AD do bộ phận Nhân sự cung cấp mới có thể truy cập vào hệ thống này. Chúng tôi đã kích hoạt tài khoản nội bộ cho bạn. Tuy nhiên vì lý do nào đó nếu bạn chưa đăng nhập được hãy liên hệ với IT Helpdesk tại cơ sở để được hỗ trợ.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, anh/chị vui lòng liên hệ tại đây.

Hướng dẫn sử dụng Vinclub