Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup
Là gì?

VinClub là cổng thông tin nội bộ của tập đoàn Vingroup.

Trong giai đoạn đầu, chỉ các thành viên có tài khoản email trên hệ thống email của Vingroup mới có thể đăng kí và truy cập vào hệ thống này.

Chúng tôi đã gửi mail kích hoạt tới hòm mail Vingroup cấp cho bạn. Tuy nhiên vì lý do gì đó nếu bạn chưa nhận được mail kích hoạt, bạn vẫn có thể sử dụng chức năng "Kích hoạt tài khoản"

Mọi thắc mắc cần giải đáp, anh/chị vui lòng liên hệ tại đây.

Hướng dẫn sử dụng Vinclub